Üldandmed

Peetri 26,
76805 Paldiski
Telefon:6 741 325
E-mail: pvg@paldiski.ee
Facebook.com: Paldiski Vene Põhikool
Koduleht: http://pvg.paldiski.ee/

 

Paldiski Vene Põhikooli  üle teostab haldusjärelvalvet Haridus- ja Teadusministeerium (piret.hiisjarv@hm.ee) ning teenistuslikku järelvalvet Lääne-Harju vald  (milvi.brokko@laaneharju.ee)